De commissie Ruimte van de gemeente Alkmaar vergaderde donderdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Langestraat over het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuisgroep. Net als wij hebben ook de raadsleden een enorme berg papier over zich uitgestort gekregen. Het is de vraag of ze het allemaal qua tijd nog door kunnen nemen. In veel gevallen volgt de raad het college. Het principe is waarschijnlijk:
1) Instemmen met de vernieuwbouw en een aanslag op de monumentale Westerhout, of:
2) Uitstel en opnieuw om de tafel voor een betere oplossing; mèt maatschappelijk draagvlak.

De druk voor de politieke partijen is groot, want onder deze hele berg papier ligt de (ooit geheime) Vaststellingsovereenkomst tussen NWZ en het college en dat bepaalt dat de procedure op 1 februari 2018 afgerond moet zijn.

Het wonder van draagvlak

We hopen nog op een wonder. Het lijkt ons buitengewoon vreemd als er ingestemd wordt met een plan waarvoor vanuit een brede afspiegeling van de samenleving tot nu toe geen draagvlak is. Een ongekende situatie in een democratisch land als het onze.
Maatschappelijk draagvlak kan eenvoudig gecreëerd worden door uitstel van het besluit en hernieuwd overleg, zoals voorgesteld door de voltallige Klankbordgroep. Dat levert wellicht voor alle partijen winst op. Zo simpel is het en het zou ook een enorm positieve uitstraling hebben naar de buitenwereld toe. Als er een procedure volgt is dat alleen maar negativiteit en daar wordt niemand beter van, om het in medische termen te houden.

Steun voor Red de Hout

Stichting Red de Hout, en dat zijn wij allen, zou het een goed plan vinden als er donderdagavond veel mensen komen. Dat heeft altijd invloed. Tegelijkertijd weten we allemaal dat tijd een kostbaar goed is en dat heel veel mensen op dit soort avonden al andere afspraken hebben. Gelukkig blijkt uit de teller van onze Facebook-pagina dat meer dan 4.300 mensen ons steunen. Ook hebben we veel mails gehad van mensen zonder Facebook en er komen nog altijd donaties binnen. Wat dat laatste betreft: we kunnen het geld goed gebruiken om straks eventueel de procedure mee in te gaan. Kortom: donaties blijven welkom. Roep ook je Facebook-vrienden op zich aan te sluiten bij Red de Hout. Samen staan we sterk.
https://www.reddehout.nl/doneer/