Het is nu officieel bekendgemaakt dat de Alkmaarderhout jaarlijk zo’n vier miljoen euro oplevert via bestedingen van bezoekers. En dat is krap berekend, want uit het kersverse NBTC-NIPO-onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten doen blijkt dat de Hout elk jaar door ongeveer 1 tot 1,5 miljoen mensen wordt bezocht. Gemiddeld besteden bezoekers zo’n 4 euro per persoon.
Het lijkt ons dat geen enkele politicus in Alkmaar deze feiten kan negeren. Verdere aantasting van het gebied, dat bovendien tot het rustigste en mooiste deel behoort, zou die inkomstenbron ernstig kunnen verstoren. Bovendien: de Hout is natuurlijk veel meer waard. Kijk je naar het het gezondheidseffect op burgers dan is dat niet gemakkelijk te meten, maar iedereen weet dat je van groen beter wordt en gezonder blijft. Dan is er het gunstige effect op fijnstof, de temperatuur tijdens warme zomers (als groene schuilkelder), het klimaat en de ecologie.
Stichting Red de Hout gaat de gemeente Alkmaar om een officiële reactie op het rapport vragen. Tevens willen we weten of het beschikbaar stellen van een deel van de Hout ten behoeve van de vernieuwbouw wel past bij deze nieuwe inzichten of dat de gemeente op de oude voet doorgaat. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid om een 0-variant te maken. Het is een kwestie van goede wil ten aanzien van ons cultuurhistorisch erfgoed en het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 past de sloop van oude bomen en de onttakeling van een prachtig stuk stadsecologie daar niet meer bij.
Binnenkort meer over dit rapport.


#Alkmaar #noordwestziekenhuis