Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

8 maanden geleden

... zie meerzie minder

9 maanden geleden

Stichting Red de Hout wenst iedereen Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaarFoto: Hetty Stor photography ... zie meerzie minder

Stichting Red de Hout wenst iedereen Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
Foto: Hetty Stor photography

Reactie op Facebook

Fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar 💚

Hetzelfde gewenst! En succes met jullie actie!

10 maanden geleden

Thijsse maakte zich zo'n 100 jaar geleden al druk over het afnemen van stedelijk groen. Er is nieuw boek onderweg: de erfenis van Jac. P. Thijsse. Alvast een tip voor groene politici. Op twitter: De erfenis van Jac. P. Thijsse@DThijsse·1 dec.#Thijsse over #natuurverarming in dorpen en steden, begin 20e eeuw: "(...) bij die onvermijdelijke uitbreidingen wordt maar zelden overwogen wat er aan natuurschoon verloren gaat en nog minder aandacht schenkt men aan de vraag: 'Hoe kan dat verhoed, vergoed of verholpen worden'"?#mijnnatuurblijft #Westerhout #Alkmaarderhout #Alkmaar #NWZ ... zie meerzie minder

Thijsse maakte zich zon 100 jaar geleden al druk over het afnemen van stedelijk groen. Er is nieuw boek onderweg: de erfenis van Jac. P. Thijsse. Alvast een tip voor  groene politici. Op twitter: 

De erfenis van Jac. P. Thijsse
@DThijsse
·
1 dec.
#Thijsse over #natuurverarming in dorpen en steden, begin 20e eeuw: (...) bij die onvermijdelijke uitbreidingen wordt maar zelden overwogen wat er aan natuurschoon verloren gaat en nog minder aandacht schenkt men aan de vraag: Hoe kan dat verhoed, vergoed of verholpen worden?

#mijnnatuurblijft #Westerhout #Alkmaarderhout #Alkmaar #NWZ

10 maanden geleden

Er zijn ook enkele paddenstoelen gekapt in de WesterhoutHeb jij de petitie tegen de bomenkap al getekend? Doen hoor!👉 petities.nl/…/red-de-hout-stop-bomenkap-in-de-alkma…? ... zie meerzie minder

Er zijn ook enkele paddenstoelen gekapt in de Westerhout

Heb jij de petitie tegen de bomenkap al getekend? Doen hoor!

👉 https://petities.nl/…/red-de-hout-stop-bomenkap-in-de-alkma…?

10 maanden geleden

Stichting Red de Hout stuurt noodkreet aan gedeputeerde mw. Esther Rommel, het college van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale StatenDeze brief is mede ondertekend door onze beschermheer Nico van Straalen, Stichting Animo, de Vogelwerkgroep Alkmaar, Natuur- & Milieufederatie Noord-Holland, cabaretier Hans Dorrestijn en boomdeskundige Jeroen Pater.Geacht Provinciebestuur, geachte mw. Rommel,In Alkmaar dreigt een deel van de historische Alkmaarderhout gekapt te worden ten behoeve van de uitbreiding/nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (NWZ). Deze plannen zijn in een vergevorderd stadium, maar ze kunnen nog ten gunste van de natuur in de stad bijgesteld worden.Daarom vragen ondergetekenden graag uw aandacht voor het volgende:Wij zouden het op prijs stellen als uw college van GS – gezien de actuele situatie met bomenkap, biodiversiteit en stadsnatuur in ons land – op zeer korte termijn gemeente en ziekenhuis zou willen wijzen op de alternatieve plannen die zijn ingediend door de voormalige Klankbordgroep. Dit goed onderbouwde alternatief voorziet in nieuwbouw zonder kap van bomen.De Provincie N-H en de gemeente Alkmaar produceren om de haverklap nota’s, rapporten en visies over de achteruitgang van biodiversiteit en natuur. Specifiek zijn dit in uw geval: Agenda Groen, Biodiversiteit, Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 in Noord-Holland en Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021.In deze beleidsvoornemens wordt onder andere gesproken over meer samenwerking met initiatieven van burgers om weer tot een goede, duurzame balans te komen. U oppert als Provincie zelfs dat er actief met bewonersgroepen in gemeenten contact moet worden opgenomen. Dat is mooi. Maar in Alkmaar wordt de grootste participatiegroep ooit, Stichting Red de Hout (met meer dan 4.000 leden), volledig genegeerd. Sterker: de Klankbordgroep, aanvankelijk ingesteld om dit zeer ingrijpende en omstreden plan zo goed mogelijk in te passen, is misbruikt door NWZ om hun eigen ideeën, zonder inspraak/participatie, erdoor te drukken. We hebben bewijs van hoe men de Klankbordgroep, bestaande uit een brede afspiegeling van de samenleving, heeft gemanipuleerd. Op twee boze brieven van de Klankbordgroep aan de gemeente is nooit gereageerd. Dit leidde ertoe dat de voltallige Klankbordgroep vervolgens de pijp aan Maarten heeft gegeven.De gemeente Alkmaar heeft toegestaan dat die participatie hiermee tot stilstand is gekomen. Noordwest Ziekenhuis heeft verder gewerkt aan de nieuwbouwplannen zonder de Klankbordgroep er verder bij te betrekken. U begrijpt dat dit in toekomstige situaties ertoe zal leiden dat de burger helemaal niet meer wil participeren. Als poetslap probeert NWZ nu wel in het laatste stadium van de voorbereiding planschade te voorkomen door met 16 bewoners te praten. Maar dit ingrijpende nieuwbouwplan en de aantasting van het oudste stadsbos van Nederland gaat natuurlijk veel meer mensen aan. Die zijn echter buitenspel komen te staan, iets dat niet past in een participatiemaatschappij.De gemeente heeft wel een evaluatie gedaan over de participatie. Veel bronnen zijn gevraagd, maar de leden van de Klankbordgroep zelf zijn nooit geraadpleegd. Ook had de gemeente van begin af aan een verkeerde status aan de Klankbordgroep toegekend en dat is achteraf niet rechtgezet. Het beleid dat de overheid (rijk, provincie en gemeenten) zegt na te streven op het gebied van duurzaamheid, natuur en biodiversiteit is volledig ongeloofwaardig als er steeds weer een stuk van de beste natuur wordt afgeknabbeld. De Alkmaarderhout heeft weliswaar geen Natura 2000-bescherming, maar het is een van de beste natuurgebieden in de regio. Dit blijkt uit gegevens van de onafhankelijke databank over de nationale flora en fauna (NDFF). Er leven minstens zes verschillende soorten vleermuizen in de Hout. Het is hierdoor boven het Noordzeekanaal een bolwerk voor vleermuizen (bron: Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep, NOZOS), maar gemeente en ziekenhuis voldoen niet aan hun zorgplicht. Integendeel: NWZ huurt adviesbureau Sweco in om het allemaal zo te formuleren dat het lijkt alsof er niets verloren gaat.U kent het zinnetje wel dat altijd wordt gebruikt om de natuur verder te kunnen onttakelen: “De gunstige staat van instandhouding (van de vleermuizen) komt niet in gevaar.” Maar iets dat niet in gevaar komt is niet te bewijzen. Tot nu toe gaat de natuur juist alleen maar in kwaliteit en kwantiteit achteruit. Dat is wel bewezen en u heeft dit zelf ook geconstateerd.De stand van de natuur en de biodiversiteit, vooral in de stedelijke omgeving, is buitengewoon slecht en wordt ook vanwege de stikstofproblematiek steeds verder aangetast. Deze rekenmethodes van grote adviesbureaus, die zowel voor de gemeente werken als voor Noordwest Ziekenhuis als voor de Provincie Noord-Holland, zijn inmiddels achterhaald en worden niet meer geaccepteerd. Het is jarenlang zo gegaan en u weet inmiddels wat het resultaat van dit beleid is. Het leidt alleen maar tot meer problemen, vooral als een hogere bestuursrechter wordt ingeschakeld.De biodiversiteit in de Alkmaarderhout en de rijke variëteit aan bomen, struiken, planten, vogels, insecten en schimmels is iets wat men in de duinen graag zou willen. Maar omdat het stadsbos geen beschermde status heeft mag dit zomaar gekapt worden. De dieren weten niet welk gebied wel of geen status heeft. Alleen al vanwege de hoge leeftijd zou de Alkmaarderhout een speciale beschermde status moeten krijgen, net als historische bouwwerken. Uit uw eigen onderzoek blijkt het belang van de Hout voor recreatie. Zie: Bezoekersonderzoek Noord-Holland 2016.Uit onderzoek van Wageningen Universiteit, Bureau Endemica (gespecialiseerd in vleermuizen), KNNV en de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. blijkt glashelder hoe belangrijk de Hout is voor de regionale natuur. Want Alkmaar is omsingeld door een agrarisch gebied waar het leven ook steeds verder uit verdwijnt, iets dat eveneens uit uw eigen onderzoeken blijkt (nog slechts 15 % van de oorspronkelijke biodiversiteit resteert…). De Hout is voor vogels en vleermuizen van levensbelang. Daar kan niets meer van afgesnoept worden. Sterker: dit dient eerder versterkt te worden om de weerbaarheid tegen klimaatverandering en andere bedreigingen te vergroten.Verder is het krom dat juist een ziekenhuis een deel van een stadsbos wil kappen. We weten inmiddels allemaal – en dit is wetenschappelijk goed onderbouwd – dat natuur, bossen en stadsparken mensen gezond houden en gezond kunnen maken. Erasmus MC heeft dit ook uitgezocht en heeft niet voor niets geïnvesteerd in daknatuur (bij gebrek aan zo’n mooi stadsbos als de Alkmaarderhout, aldus een woordvoerder van Erasmus MC).Verder zijn wij onthutst over de korte lijnen tussen de gemeente Alkmaar, NWZ, Sweco en de Omgevingsdienst. Herhaaldelijk hebben zich incidenten voorgedaan bij de renovatie van Huize Westerlicht, waarbij vleermuizen zijn verstoord tijdens de kraamtijd en de winterslaapperiode. Maar wij krijgen geen informatie over handhaving en/of zorgplicht. Alles wordt afgedaan met zoiets als: “Gaat u maar rustig slapen, wij zorgen wel dat het goed komt. U kunt ons vertrouwen.” Maar dat vertrouwen is inmiddels helemaal verdwenen! Het heeft er schijn van dat de nieuwbouw – waarover al 20 jaar wordt gesteggeld en dat al 20 miljoen euro heeft gekost (bron: Follow the Money) – niet belemmerd mag worden.Ook in dit geval hebben wij tastbaar bewijs dat Noordwest Ziekenhuis de regels met de natuur en de wetgeving inzake Habitatrichtlijn (vleermuizen) niet zo nauw neemt. Daarom dient NWZ koste wat het kost uit de Westerhout weg te blijven en het alternatieve plan van de participatiegroep te respecteren. Beter nog: het ziekenhuis zou eigenlijk helemaal niet in de binnenstad van Alkmaar moeten blijven. Het is voor zowel auto’s, als openbaar vervoer, als ambulances slecht bereikbaar en het ligt ook niet gunstig ten opzichte van toekomstige ontwikkelingen in het verzorgingsgebied. Dus: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald...Ook de nieuw bedachte ambulanceroute, dwars door het stadspark, is een gotspe. Het park is ruim 400 jaar geleden aangelegd voor het welbehagen van de Alkmaarse bevolking, om in alle rust te kunnen verpozen. Als die ambulances straks met zwaailicht en sirenes door de Hout razen, op plekken waar – zo blijkt uit uw eigen onderzoek naar de stadsparken! – veel mensen recreëren, is het gedaan met die rust en die helende omgeving. Uit uw onderzoek naar de Hout blijkt de hoge waardering van de burgers voor dit gebied. U kunt het dan niet over uw kant laten gaan dat – opnieuw – een stuk van het stadsbos gesloopt gaat worden. Nogmaals: als u niet ingrijpt zijn al die nota’s, rapporten en visies gebakken lucht en neemt de geloofwaardigheid in de politiek steeds verder af.Wij komen niet met tractoren naar Haarlem. Onze argumenten zijn goed genoeg, die hoeven geen kracht bijgezet te worden met rollend materieel. Mogen wij ervan uitgaan dat u ze serieus neemt en op zeer korte termijn tot actie overgaat in de richting van Noordwest Ziekenhuis en de gemeente? Want de kapvergunning is reeds verstrekt...Nu zou u als Provincie nog kunnen zeggen dat u niet gaat over gemeentelijk beleid. Maar net als met luchtvervuiling en stikstof is behoud van biodiversiteit een onderwerp dat het lokale belang overstijgt. Dat kan niemand ontkennen. En u gaat daar in de provincie over. Bovendien heeft Europa d.d. 28-11-2019 uitgesproken dat er officieel sprake is van een klimaatcrisis, is er een Deltaplan Biodiversiteit, en zijn de burgers in toenemende mate bezorgd over hun leefomgeving en de toekomst. Wij hopen dat u snel actie onderneemt richting de gemeente Alkmaar en Noordwest Ziekenhuis en hen wijst op de falende participatie en op de wenselijkheid om alsnog in te gaan op het alternatief van de voormalige Klankbordgroep, zonder kap van bomen in de Westerhout.Ondertussen zingen de kinderen over de toekomst van de Hout.Zie: www.helendehoutwormen.nlLees ook deze column: www.nicovanstraalen.nl/wachtrij/urbane-biodiversiteit/Namens stichting Red de HoutProf. dr. Nico van Straalen, www.nicovanstraalen.nl(evolutiebioloog, beschermheer Red de Hout, auteur en columnist)Arie van Diepen, animo-alkmaar.nl(voorzitter Animo, waarin verschillende natuurorganisaties zijn verenigd)Maarten Platteeuw, vwg-alkmaar.nl(bioloog en secretaris van de vogelwerkgroep)Hans Dorrestijn, www.kikproductions.nl/artiesten/hans_dorrestijn/(cabaretier en schrijver)Sijas Akkerman, www.mnh.nl(directeur Milieufederatie, waarin verschillende natuurorganisaties zijn verenigd)Jeroen Pater, www.rieseneichen.de/nl/over-jeroen-pater/(Boswachter bij Staatsbosbeheer, boomveiligheidscontroleur en auteur van de boeken ‘Monumentale Bomen in Europa’ en ‘Riesige Eichen’)Johan Bos, www.reddehout.nl (voorzitter stichting Red de Hout, journalist en auteur van natuurboeken) ... zie meerzie minder

10 maanden geleden

Red de Hout!Nu ook op Apple Music! Voeg 'm toe aan je speellijst en deel!Door te luisteren naar ons strijdlied geef je ons een (financieel) steuntje in de rug!#alkmaarderhout #alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #duurzaam #klimaatbestendigestad #OPAAlkmaar #opa - #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #cdaalkmaar #pvdaalkmaar #groenlinksalkmaar #basalkmaar #seniorenpartijalkmaar #PvdDAlkmaar #ChristenUnieAlkmaar #Noordwestziekenhuisgroep #ReddeHout #demonitor #Heerhugowaard #tinyforest‎Album · 2019 · 1 nummer ... zie meerzie minder

10 maanden geleden

Red de Hout!Nu ook op Spotify! Voeg 'm toe aan je speellijst en deel!Door te luisteren naar ons strijdlied geef je ons een (financieel) steuntje in de rug!#alkmaarderhout #alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #duurzaam #klimaatbestendigestad #OPAAlkmaar #opa - #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #cdaalkmaar #pvdaalkmaar #groenlinksalkmaar #basalkmaar #seniorenpartijalkmaar #PvdDAlkmaar #ChristenUnieAlkmaar #Noordwestziekenhuisgroep #ReddeHout #demonitor #Heerhugowaard #tinyforest ... zie meerzie minder

11 maanden geleden

Jeroen Pater legt uit waarom kappen van een deel van de Westerhout schadelijk is voor de rest van de Westerhout. Hij spreekt ook over de eik, die kan mogelijk ook de toegenomen hoeveel licht en wind niet doorstaan. De prachtige eik aan de rand van het te kappen deel blijft staan. Die wordt ingepakt in asfalt en is eerste getuige van de langsrijdende ambulances. Je hoeft geen expert te zijn om te bedenken dat de eik daar niet blij van wordt. Blijft die eik staan om het monumentale en beschermde pad in stand te houden? Verder legt Jeroen uit dat 1 op 1 compensatie niet realistisch is. Luister naar Jeroen. 👇www.youtube.com/watch?v=ItxgVoNb5Lg ... zie meerzie minder

Video image

Reactie op Facebook

11 maanden geleden

Kinderen zingen Red de Hout-lied in strijd tegen bomenkap Alkmaar ... zie meerzie minder

laad meer