Er zijn vragen over de procedure nu het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd. Ten eerste moeten we ons niet laten ontmoedigen door wat de gemeente wel en niet heeft gedaan met de eerdere inspraak. Dit toont eens te meer aan dat ze onzorgvuldig en zonder gevoel voor wat leeft in de samenleving te werk gaan. Het laat ook zien dat ze een te grote schoen hebben aangetrokken. Het contract met het ziekenhuis is ongetwijfeld een molensteen om de nek van het ambtenarenapparaat. Want de procedure moet tijdig afgerond zijn. Zo niet, dan kan het ziekenhuis zich terugtrekken zonder financiële consequenties… Een democratisch wangedrocht!

Laten wij vooral zo veel mogelijk Zienswijzen indienen. Red de Hout zal ook weer een Zienswijze indienen om zodoende straks de juridische veldslag aan te kunnen gaan. We krijgen hulp van alle kanten. Dat is heel motiverend.
De eerste ronde, Afra, was een zogeheten inspraakronde. Die is nu achter de rug. Tot 2 augustus geldt de officiële reactietermijn voor het ontwerp-bestemmingsplan.

Red de Hout zal wederom een voorzet doen voor een Zienswijze, Anneke. Ga je eventueel spoedig op vakantie, dien dan een korte Zienswijze in waarin je verwijst naar de Zienswijze van Red de Hout en dat je daar volledig achter staat.

Houd moed, mensen, want Hout moet !!
En bedankt voor jullie support tot nu toe. Dat geeft ons de energie om verder te gaan. Wees ervan overtuigd dat we er bovenop zitten. Alle tips zijn welkom en ook alle giften. Daarmee kunnen we de juridische procedure bekostigen.