Wilt u de Stichting Red de Hout steunen, dan kan dat!

Vul onderstaand formulier in! (rode sterretje betekent, verplicht invullen)
Totaal

Bedankt dat jullie Stichting Red de Hout financieel hebben gesteund:

Aad, Afra, Aggie, Anita, Anita, Anja, Anje, Anke, Anne, Anneke, Annet, Annet, Annet, Arno, Astrid, Bram, Bregytte, Carolien, Cees, Chris, Claudia, Corry, Desiree, Dikran, Elbert, Elias, Elisa, Elsa, Emiel, Erwin, Evert, Ewout, Francisca, Frans, Henk, Henriette, Henroette, Henry, Ineke, Inge, Ingeborg, Ingrid, Jaap, Jacco, Jan, Jan, Jan, Jani, Janine, Jelle, Johan, Johan, Johan, Jolanda, Joke, Joke, Joris, Judith, Julia, Lara, Lars, Laurien, Leah, Leo, Leo, Lidwien, Linda, Loes, Lotte, Margrethe, Marianne, Marianne, Marianne, Marjolein, Marten, Martien, Martine, Mathijs, Micha, Michelle, Michelle, Minette, Nikki, Noek, Petra, Petra, Rein, Renee, Rein, Ronald, Sanne, Suus, Tamara, Truus, Wilma, Zora.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) opgaaf 2017

Stichting Red de Hout heeft op dit moment de status verkregen van Algemene Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam: Stichting Red de Hout
Internetadres: www.reddehout.nl
Fiscaal nummer: 857480157
Kamer van Koophandel: 68518889
Bankrekening: NL83TRIO0338606629 t.n.v. Stichting Red de Hout
Contactgegevens: Stichting Red de Hout, Elegaststraat 13, 1813 LA, Alkmaar, info@reddehout.nl
Bestuurssamenstelling:
de heer Johan Bos, voorzitter
de heer Cees Rietdijk, penningmeester
de heer Mathijs Altena, secretaris
Beleidsplan: bekijk hier
Beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
Doelstelling: Stichting Red de Hout heeft specifiek tot doel het oudste cultuurstadspark van Nederland, te weten de Alkmaarse Hout, of Alkmaarderhout, waaronder ook de Westerhout valt, in al haar luister te beschermen en – waar mogelijk – uit te breiden. Hierbij gaat het met name om behoud en versterking van de bijzondere ecologie en de rijke natuurwaarden van dit gebied in de ruimste zin des woords.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Volgt na het opstellen van de eerste jaarrekening.
Financiële verantwoording: Volgt na het opstellen van de eerste jaarrekening.